Belang Holland-marketing

Internationale bestemmingspromotie vormt een belangrijk instrument om de bestemming ‘Holland’ (inter)nationaal op de kaart te zetten. Hiermee verleiden we (potentiële) bezoekers om Nederland te bezoeken en hier hun euro’s uit te geven. Waarom is toeristische promotie belangrijk?

Concurrentiepositie van Nederland onder druk

Nederland is niet de enige bestemming in de wereld. Sterker nog: er komen steeds meer interessante bestemmingen bij. Het marktaandeel van Nederland, ook binnen Europa, staat onder druk. De internationale concurrentie is groot en groeiende. Vooral in de segmenten die belangrijk zijn voor ons land: steden- en kustbezoek en zakelijke bijeenkomsten en congressen. Alle (met Nederland concurrerende) bestemmingen ontvangen vanuit hun rijksoverheden substantieel toeristisch promotiebudget. Het is belangrijk dat ons kabinet voor de bestemming Nederland een eerlijke concurrentiepositie (zogenaamd level playing field) creëert. Investeren in de aantrekkelijkheid van de bestemming Nederland is – juist nu - belangrijk.

Holland-promotie zorgt voor keuze bestemming Nederland

Bestemmingspromotie is cruciaal omdat een bezoeker overwegend eerst de bestemming kiest en pas daarna zijn hotel, een attractiepark, museum of restaurant. Het toeristisch-recreatief aanbod in Nederland is versnipperd en betreft vaak kleinere bedrijven (MKB). Deze kleine ondernemers zijn vaak zelf onvoldoende in staat om internationaal zichtbaar te zijn. Via overkoepelende Holland-promotie maakt NBTC het aanbod van de bestemming Nederland bekend bij potentiële bezoekers. Bijkomend voordeel is dat we hiermee gezamenlijk, onder één Holland-vlag naar buiten treden. Op deze manier vergroten we de slagkracht voor Holland.

Tot slot: toerisme is belangrijk

Nederland is met zo’n 18,1 miljoen bezoekers de belangrijkste vakantiebestemming voor Nederlanders zelf. Daarnaast bezochten in 2012 zo’n 11,7 miljoen buitenlandse bezoekers ons land voor een (korte) vakantie of een zakelijke bijeenkomst. Dit bezoek levert een belangrijke impuls aan de Nederlandse economie: toerisme en recreatie zorgen jaarlijks voor ruim 37 miljard euro aan bestedingen. Daarnaast verschaffen zo’n 50.000 bedrijven werk en inkomen aan ruim 400.000 mensen. Deze banen zijn landgebonden en leveren een bovengemiddelde bijdrage aan de werkgelegenheid onder jongeren, lager opgeleiden en parttimers. Daarnaast draagt toerisme bij aan de kwaliteit van de samenleving (ontspanning en plezier) en het oplossen van maatschappelijke problemen zoals bevolkingskrimp op het platteland, een gezonde bevolking en sociale samenhang. Kortom: het is zaak ervoor te zorgen dat ons land ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor (buitenlandse) bezoekers.