Inkomend toerisme: nu en in de toekomst

Duik dieper in het inkomend toerisme naar Nederland. Met welk doel komen de toeristen naar ons land en waar gaan ze precies naartoe? En hoe gaat het inkomend toerisme zich in de toekomst ontwikkelen?

Onderzoek inkomend toerisme 2014

Het onderzoek inkomend toerisme 2014 ‘een nadere blik op de buitenlandse bezoeker’ beschrijft de achtergronden van verblijven van buitenlandse toeristische en zakelijke bezoekers in Nederland. Het complete reisproces van buitenlandse bezoekers is in kaart gebracht. Hiervoor zijn enkele duizenden buitenlandse gasten ondervraagd die voor een meerdaags verblijf – vakantie of zakelijk – in ons land zijn geweest.

Elke 4 à 5 jaar voert NBTC een grootschalig onderzoek uit naar het inkomend toerisme. In het onderzoek gaan we onder andere in op het motief van het bezoek, activiteiten die men in Nederland heeft ondernomen, boekingsgedrag en bestedingen in Nederland.  Het is daarmee een belangrijke bouwsteen voor een succesvol marketing- en promotiebeleid van ‘Holland’.

De cultuurtoerist in Nederland

Dit themarapport brengt het reisproces van buitenlandse cultuurtoeristen in kaart.

Lees verder

Toekomstperspectief Destinatie Holland 2025

NBTC heeft een toekomstperspectief 2025 voor de destinatie Holland ontwikkeld. Meer nog dan de vorige editie hebben belanghebbenden uit de sector, door middel van rondetafelgesprekken, via internet en social media, een bijdrage geleverd aan dit perspectief.

Voor de toeristische sector vormt deze blik op de toekomst waardevolle input als het gaat om het verzilveren van kansen: meer reizigers naar Nederland en meer bestedingen tijdens hun verblijf hier. Dit perspectief beperkt zich niet tot een beschrijving van wat de toekomst gaat brengen, het wil ook heel nadrukkelijk richting geven aan die toekomst. Het is een bruikbaar handvat om samen met publieke en private partijen te bepalen hoe we optimaal op de te verwachten langetermijnontwikkelingen kunnen inspelen.

Aanvullend:

Onderzoek inkomend toerisme

Een nadere blik op het reisproces van buitenlandse toeristen in Nederland.

Lees magazine

Destinatie Holland 2025

Hoe gaat het inkomend toerisme zich ontwikkelen tot 2025? Bekijk hier onze verwachting.

Lees magazine