Versterkt en versneld inzetten op spreiding toerisme

24 januari 2018

Vandaag organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over spreiding toerisme in Nederland, op verzoek van Jan Paternotte (D66) en Tom van der Lee (GroenLinks). NBTC Holland Marketing pleit in dit kader voor het versterkt en versneld implementeren van de zogenaamde ‘HollandCity-strategie’ waarin spreiding van bezoekers in tijd en ruimte centraal staat.

In 2017 hebben 17,6 miljoen internationale bezoekers ons land bezocht. Momenteel bezoeken veel gasten Amsterdam, Giethoorn, Kinderdijk, Volendam en andere hotspots, met zwaardere belasting als gevolg. Op basis van prognoses van de Wereld Toerisme Organisatie van de VN, zou Nederland in 2030 nog eens 7 miljoen extra internationale bezoekers kunnen verwachten. Als we nu niets doen bezoeken onze toekomstige gasten dezelfde plekken op dezelfde momenten. Spreiding van onze gasten is daarom noodzakelijk zodat steden, streken en dorpen in Nederland bruisend en leefbaar blijven. De verwachte groei biedt een groot sociaal-economisch potentieel en kansen om de positie van steden en streken de komende jaren te versterken.

Spreiding van toerisme werkt 

Dat spreiding van internationale bezoekers werkt, heeft NBTC bewezen met onder andere het themajaar van afgelopen jaar: Mondriaan tot Dutch Design. “De landelijke samenwerking rond dit thema, met partners van Drachten tot Bergeijk, is een mooi voorbeeld van hoe we op het moment de focus leggen op spreiding van internationale bezoekers. De afgelopen twee jaar hebben we met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en partners een eerste start kunnen maken met de ‘HollandCity-strategie’. We merken echter dat er meer nodig is dan alleen vernieuwende promotie van Nederland. We moeten nog steviger aan de slag met onder andere investering in bereikbaarheid, de ontwikkeling van nieuwe en gevarieerde belevingen, passende accommodaties en voorzieningen”, aldus Jos Vranken, algemeen directeur NBTC.

Oproep aan Rijksoverheid: van knelpunt naar kans

NBTC vraagt aan de Rijksoverheid om de ‘HollandCity-strategie’ samen met de sector verder te versterken en te versnellen met als doel verdergaande spreiding van het groeiend aantal bezoekers. “Samen met de Rijksoverheid en partners willen we op zeer korte termijn middels een deltaplan potentiële projecten en kansen in kaart brengen die bijdragen aan de realisatie van die ambitie. Op die manier kan ons hele land profiteren van de toeristische groei en houden we Nederland leefbaar en geliefd. Zo maken we van een knelpunt een kans”, aldus Jos Vranken.

Klik hier voor het pleidooi van NBTC betreft het versterkt en versneld inzetten op HollandCity.