Opzet nieuw themajaar 2021: ‘Ode aan het Nederlandse landschap’

27 november 2018

NBTC werkt samen met diverse partners aan een nieuw themajaar in 2021:  ‘Ode aan het Nederlandse landschap’. Dit themajaar heeft als doel de veelzijdigheid van het Nederlandse landschap in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. NBTC en partners werken aan een gezamenlijk aanbod van activiteiten door tentoonstellingen, parken, organisaties en kunstprojecten in heel Nederland aan elkaar te verbinden. “Met het themajaar proberen we natuur en cultuur met elkaar te verbinden. We achterhalen hoe kunstenaars van vroeger en nu geïnspireerd werden door het Nederlandse landschap. Dit doen we middels onder andere land-art, (openlucht)tentoonstellingen, culturele landschapsprojecten en kunstroutes,” aldus Conrad van Tiggelen, directeur marketing NBTC.

Bijdragen aan het themajaar in 2021?

Om het aanbod rondom het themajaar zo volledig mogelijk te maken, is een brede programmering noodzakelijk. Daarvoor is NBTC op zoek naar samenwerking met musea en culturele instellingen in Nederland, hedendaagse kunstenaars, designers, ontwerpers, nationale parken, natuurorganisaties en steden en regio’s waar de programmering plaatsvindt. NBTC zet de komende jaren in op spreiding van internationale bezoekers in ruimte en tijd via de zogenaamde HollandCity-strategie, zodat ook minder bekende plekken in Nederland meeprofiteren van de groei van toerisme. De organisatie van themajaren is een voorbeeld van hoe spreiding onder bezoekers wordt gestimuleerd. Zo trok het Mondriaan tot Dutch Design themajaar in totaal 600.000 bezoekers en was dat themajaar met circa 110 miljoen euro aan totale bestedingen buitengewoon succesvol. De 120.000 internationale bezoekers (20%) zorgden voor ruim 75 miljoen aan bestedingen.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’? Voor meer informatie of aanmelding voor het themajaar kunt u terecht bij Emilie Zonnevylle, projectmanager themajaar Ode aan het Nederlands landschap: ezonnevylle@holland.com.