Bezuinigen: de consequenties

Als de bezuiniging van 65% op de Holland-promotie doorgaat heeft dit grote consequenties. Zowel voor de (zakelijk) toeristische sector als de BV Nederland. Wat staat er op het spel?

De gevolgen in cijfers

 • In 2015 is maar liefst 10,8 miljoen euro minder rijksgeld beschikbaar om Nederland op de kaart te zetten.
 • Hierdoor loopt Nederland mogelijk zo’n 1,9 miljoen buitenlandse toeristen mis.
 • Deze bezoekers zouden in Nederland ruim 770 miljoen euro besteden (excl. inflatie).
 • Het NBTC heeft berekend dat de voorgenomen bezuiniging ook leidt tot een verlies van zo'n 14.000 banen. Waarvan een kleine 9.000 in de toeristische sector en ruim 5.000 bij toeleverende partijen.

De gevolgen voor Holland-promotie

 • De verantwoordelijkheid voor de positionering en promotie van de bestemming Nederland verschuift naar individuele (MKB-)ondernemers. Het NBTC vindt dat oneigenlijk en onwenselijk.
 • De internationale marketing van het toeristisch product Nederland raakt gefragmenteerd. Want we kunnen immers onvoldoende gecoördineerd onder één Holland-vlag naar buiten.
 • De kracht van publiekprivate samenwerking en daarmee de bundeling van budgetten en de collectieve slagkracht gaan verloren.
 • Het wordt ‘ieder voor zich’ en ‘niemand voor ons allen’.

De gevolgen voor de concurrentiepositie van Nederland

 • De bezuiniging werkt oneerlijke concurrentie in hand: overheden in andere landen investeren wel substantieel in bestemmingspromotie. Zo ontstaat een ongelijk ‘speelveld’.
 • Nederland wordt minder zichtbaar ten opzichte van concurrerende bestemmingen.
 • Nederland moet kansen binnen het toerisme laten liggen in opkomende reismarkten én in huidige volumemarkten.
 • Op middellange termijn verliest Nederland aan marktaandeel (bezoekers) ten opzichte van andere bestemmingen: terwijl onze concurrenten wél profiteren van een grotere, groeiende taart, ziet Nederland zijn stuk steeds kleiner worden.