Strategie NBTC 2020-2023 - NBTC
Visie & strategie

Strategie NBTC 2020-2023

Het is een turbulente tijd voor onze sector. Maatschappelijke, technologische en politieke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Door de digitalisering wordt het boeken van reizen gemakkelijker en sneller, met grote transparantie van prijs en aanbod. Influencers zijn de nieuwe bron van informatie en tegelijkertijd hebben we behoefte aan eigen en unieke ervaringen. We willen steeds vaker en verder reizen en meer ontdekken van de wereld om ons heen. Met een wereldbevolking die blijft groeien en een toenemende middenklasse die in staat is om te reizen. Ook het aantal internationale bezoekers naar ons land neemt naar verwachting de komende jaren verder toe, tot minimaal 29 miljoen in 2030. Ook wij zelf reizen meer. Het aantal binnenlandse bezoekers ontwikkelt zich in dat tijdsbestek in potentie tot bijna 31 miljoen. Met de komst van meer bezoekers neemt ook de druk op de leefbaarheid én het milieu op bepaalde plekken toe.

Al deze ontwikkelingen hebben impact op het maatschappelijke en politieke sentiment rondom toerisme, op onze sector als geheel en onszelf en onze partners in het bijzonder. De traditionele focus op het louter aantrekken van aantallen bezoekers is niet meer van nu. Naast kennis over gerichte doelgroepmarketing zien we een veranderende behoefte aan meer data en inzichten en noodzaak tot positionering en bestemmingsontwikkeling. Oftewel behoefte aan expertise die  breder gaat dan alleen promotie.

Dat betekent dat ook de rol van NBTC verandert. Als organisatie leggen we de focus de komende jaren op vier doelstellingen:

  • Het generen van relevante en actuele data en inzichten
  • Het creëren van een krachtig profiel van de bestemming Nederland
  • Het faciliteren van regio’s en steden om zich optimaal te ontwikkelen
  • Het aantrekken van waardevolle bezoekers

Uiteraard blijven marketing en promotie belangrijk: voor veel reizigers zijn wij nog een onbekende of eenzijdige bestemming. Dus daar moeten we aan blijven werken, maar wel op een andere manier dan voorheen. Om daarnaast actief aan de slag te gaan met bredere uitdagingen voor straks en ervoor te zorgen dat de belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven in balans zijn.

Ambitie en focus

NBTC streeft ernaar iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme. Hiervoor ontwikkelden we met vele belanghebbenden een nationale visie op toerisme: Perspectief Bestemming Nederland 2030. Voor NBTC vormt Perspectief 2030 het kader voor haar vernieuwde focus en in lijn daarmee strategische keuzes voor de komende jaren. Die keuzes hebben impact op onze organisatie en activiteiten, op onze partners en de wijze waarop wij samenwerken. Zo zal onze bestaande rol op het gebied van kennis en data worden versterkt, nieuwe rollen m.b.t. positionering en bestemmingsontwikkeling worden uitgebreid en marketingactiviteiten worden gefocust op herhaalbezoekers en kwaliteitsbezoekers.

Voor onze fysieke vertegenwoordiging betekent dit een focus op die markten met bezoekers die de grootste potentie hebben om te spreiden (zogenaamde herhaalbezoekers) en/of met het grootste aandeel kwaliteitsbezoekers (oa. zakelijke bezoekers). Per 2020 zal onze fysieke vertegenwoordiging bestaan uit vestigingen in Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noord-Amerika, aangevuld met de vestiging in China op basis van de experimentele functie en gezien de snelle ontwikkelingen aldaar. In deze markten wordt de functie van market intelligence uitgebreid en versterkt. Vestigingen in Spanje, Italië en Japan worden gesloten.

Op deze manier kunnen regio’s, steden, ondernemers en andere partijen met de juiste expertises en op basis van de juiste behoefte gefaciliteerd worden. Dit reflecteert mede de nieuwe afspraken omtrent onze samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Met deze aanpassingen in de focus en organisatie menen we onze toegevoegde waarde voor Nederland en de Nederlandse partners te vergroten. Het is van essentieel belang dat we onze krachten blijven bundelen en gezamenlijk aan de slag gaan. NBTC brengt graag belanghebbenden bij elkaar om, op basis van de visie en ambitie voor de bestemming Nederland gezamenlijk die initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan hun doelen en een (be)leefbaar Nederland, voor bewoners en bezoekers, nationaal en internationaal.

Bekijk meer over dit onderwerp