NBTC beweegt mee op ambitie Perspectief 2030 - NBTC
Foto: © Iris van den Broek
Visie & strategie

NBTC beweegt mee op ambitie Perspectief 2030

De Telegraaf kopte in mei 2019 ‘Topdrukte: NBTC stopt met ‘Holland-promotie’. De werkelijkheid is genuanceerder dan dit.

Tijdens de Nationale Toerisme Top 2018 lanceerde NBTC Perspectief 2030. Dit is een vernieuwde visie op bestemming Nederland, bedoeld om iedere Nederlander te laten profiteren van toerisme; bezoekers, bedrijven en bewoners. Voor NBTC vormt deze visie het kader voor de positionering, ontwikkeling en marketing van bestemming Nederland voor de komende jaren.

Maatschappelijke opgaven

Perspectief 2030 gaat over de veranderende rol van toerisme en de bijdrage die de bezoekerseconomie levert aan uiteenlopende maatschappelijke opgaven van ons land, zoals het vergroten van de leefbaarheid, realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen en creëren van werkgelegenheid. De visie houdt rekening met de grote verschillen per stad en regio en raakt uiteenlopende sectoren en beleidsterreinen, waaronder ruimtelijke
ordening en mobiliteit.

Gezamenlijke ontwikkeling

Als initiatiefnemer ontwikkelde NBTC Perspectief 2030 samen met ruim honderd betrokkenen, zowel binnen als buiten de sector. Deze samenwerking leidde tot veel enthousiasme voor gezamenlijke realisatie van de plannen, waarbij betrokkenen zelf kiezen hoe zij bijdragen.

Kerntaken NBTC

NBTC werkt op basis van een integrale aanpak verder aan de concretisering van Perspectief 2030. Onze kerntaken hierin zijn:

  • Intell & Insights
  • Strategy & Branding
  • Destination Development
  • Marketing

Zo creëren we samen met steden, regio’s en andere partners, en op basis van relevante data en inzichten, een onderscheidend profiel en vervolgens passend aanbod. Met marketing en promotie krijgen deze bestemmingen aandacht, specifiek gericht op het verleiden van graag geziene gasten, passend bij het karakter van de betreffende steden en regio’s.

Bekijk meer over dit onderwerp