In memoriam - NBTC Holland Marketing
Newsroom

In memoriam

Met ontsteltenis en bedroefd hebben wij kennis genomen van het bericht, dat Hans Cornelissen, voormalig algemeen directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), op 82-jarige leeftijd is overleden.

Namens toezichthouder, directie en medewerkers van NBTC condoleer ik zijn vrouw, (klein)kinderen, familie en vrienden met dit grote verlies en wens hun de kracht toe om dit met elkaar te dragen.

Hans, of ‘JATC’ voor NBTC-intimi, was algemeen directeur van 1980 tot 1998. In die periode was hij van grote waarde voor de organisatie en de gastvrijheidssector in Nederland. Hij was gedurende zijn indrukwekkende zittingsperiode onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van een progressief en professioneel verkeersbureau dat als fundament heeft gefungeerd voor het huidige NBTC. Hij heeft ook als boegbeeld van zowel de sector als NBTC een essentiële bijdrage geleverd aan de toenmalige ‘Holland-branding’ in samenwerking met Rijksoverheid en andere sectoren. Voor zijn grote verdiensten binnen en buiten NBTC is Hans benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Het doet ons goed te weten dat Hans in 2018 het 50-jarig bestaan van NBTC volop heeft kunnen meevieren en daar persoonlijk de waardering die hem toekomt in ontvangst heeft kunnen nemen.

Ik ben Hans ook persoonlijk dank verschuldigd. Hij was degene die vertrouwen in mij had toen ik in de ’90-er jaren mijn loopbaan in deze sector (bij het toenmalige NBT) begon en mij de kansen heeft gegeven die mede hebben bijgedragen aan de aanstelling, twee decennia later, in mijn huidige rol als een van zijn opvolgers.

Dank je wel Hans. Rust zacht.

Namens toezichthouder, directie en medewerkers van NBTC,
Jos Vranken
Algemeen directeur

Bekijk meer over dit onderwerp