Toolkits - NBTC

Toolkits

Op deze pagina vindt u diverse toolkits die NBTC over diverse onderwerpen maakt. Deze worden de komende tijd verder aangevuld.
Cover featured snippets paper

Grote toeristische bedrijven zijn al actief bezig met featured snippets en FAQ rich results. Kleine- en middelgrote organisaties in de toeristische sector maken hier echter nog niet massaal gebruik van, terwijl featured snippets en FAQ rich results om verschillende redenen een toegevoegde waarde kunnen zijn. Op Holland.com is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan featured snippets.

Hoe past u featured snippets toe en wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik? We delen onze bevindingen graag met u in deze toolkit.

Handreiking bezoekersmanagement

Bezoekersmanagement draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en beleving van een bestemming en is daarmee een belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit. Dit vraagstuk kent echter niet één landelijke, uniforme oplossing maar vraagt om lokaal maatwerk. 

Bekijk de Handreiking Bezoekersmanagement met focus op toeristische (stads)centra en (natuur)recreatiegebieden.

Cover handreiking bezoekersmanagement

Bewoners betrekken

Met elkaar moeten wij actief aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de belangen van bezoekers bedrijven én bewoners in balans zijn. Het is dus van belang dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling en dat we starten met initiatieven die toewerken naar deze nieuwe realiteit.

Of je nu inwoners wilt informeren, inzicht krijgen in wat er leeft of mensen wilt betrekken bij het debat over de toekomst van de bezoekerseconomie: in deze toolkit vind je meer informatie en voorbeelden om aan de slag te gaan.

Toeristen op de e-bike

Een verkenning van de toeristische ontwikkeling van snelfietsroutes is één van de activiteiten van het team Destination Development. Het toenemende gebruik van de e-bikes en de aandacht van overheden ervoor vormt een goede aanleiding om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen.