Reactie NBTC t.a.v. lancering nieuwe Nederland branding

Deze week lanceerde minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en  Thecla  Bodewes (voorzitter Internationaal Strategie Overleg) de nieuwe Nederland branding. Ministeries, bedrijfsleven en organisaties als Nuffic, RVO en NBTC hebben een bijdrage geleverd aan de onderliggende gezamenlijke positioneringsstrategie ter versterking van ons internationale imago.

Reactie NBTC 

De nieuwe Nederland branding zorgt voor een versterkte internationale positie en reputatie van ons land. Op die manier kunnen we ook de juiste bezoekers aantrekken. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC Holland Marketing: “De nieuwe Nederland branding sluit aan op Perspectief 2030, de nationale visie op bestemming Nederland die NBTC vorig jaar namens de toeristische sector heeft gepresenteerd.” 

Wat verandert er voor NBTC? 

Jos Vranken: “NBTC heeft de intentie om zich aan te sluiten bij de nieuwe nation branding strategie. Komende tijd wordt bekeken hoe en in hoeverre die aansluiting vorm gaat krijgen en welke gevolgen dit met zich mee gaat brengen voor onze uitingen, het logo en onze corporate branding. Daarbij speelt ook de versterkte en verbrede rol en taak van NBTC mee als dé destinatiemanagement-organisatie van Nederland.”