Activiteiten Marketing 2021 - NBTC
Surfers at the boulevard in Scheveningen
Surfers at the boulevard in Scheveningen
Marketing

Activiteiten Marketing 2021

In afwachting van versoepelingen voor internationaal reizen en live evenementen richten onze marketingactiviteiten zich hoofdzakelijk op virtuele mogelijkheden en binnenlands toerisme. We onderhouden relevante contactmomenten met zakelijke en trade contacten en waar mogelijk breiden we deze uit. Campagnes in onze internationale kernmarkten blijven de belangrijkste focus om herstel te stimuleren, tenzij dit in heel 2021 niet mogelijk zal zijn.

Campagnes

De Nederlandse markt is dit jaar voor bijna alle consumentencampagnes belangrijk. Zoals in 2020 vergt timing van de campagnes continue afstemming, met uitzondering van de lange termijn awareness campagnes op de zakelijke markt. Uitgestelde campagnes van 2020 breiden we verder uit, en we zetten nieuwe campagnes op die aansluiten bij overkoepelende NBTC-thema’s. Vanuit herstel leggen we extra nadruk op steden. In navolging van de zakelijke campagnes komt er een communicatiestrategie voor consumentencampagnes met het nieuwe NL-merk.

Doorvertaling NL-merk
De implementatie van het NL-merk, de kernwaarden en merkpositionering leidt tot een herijking van de huidige marketing-communicatiestrategie, de doelgroep keuze en de visuele stijl van campagnes en kanalen. Verdere uitwerking volgt in 2021.

HMJZ – Hier Moet Je Zijn
De Hier Moet Je Zijn-activiteiten gericht op de binnenlandse markt zetten we voort op hiermoetjezijn.nu, hier_moetjezijn Instagram en met een lokaal influencernetwerk. We leggen focus op het creëren en coördineren van landelijke initiatieven en overkoepelende (media)partnerships voor DMO’s die waarde toevoegen aan de eigen activiteiten. Middelen die we hierbij inzetten: website, print, social media en influencermarketing.

Campagne Steden/Experience Culture
Deze awareness en conversiecampagne richt zich op het ‘Experience Culture’ reismotief op Belgische, Duitse, Engelse en mogelijk andere markten. Focus ligt op de passie New Dutch, hedendaags stedenbezoek, unieke lokale ervaringen en cultuur, weg van gebaande paden. We werken samen met partners aan deze campagne. Middelen die we hierbij inzetten: digital advertising, PR, social media en website.

Campagne Gault & Millau
Dit is een uitgestelde campagne uit 2020, gericht op de Belgische markt met Nederland als gastland. In samenwerking met partners breiden we de campagne uit naar de binnenlandse markt. Zo genereren we ook in Nederland bredere aandacht voor de innovaties van de Nederlandse keuken en streekproducten. Middelen die we hierbij inzetten: digital advertising, PR, social media, influencermarketing, website.

Campagne #likenetherlands
We continueren deze tweeledige campagne gericht op het creëren van aandacht voor het innovatieve karakter van Nederland. We zetten de campagne om van #likeHolland naar het nieuwe #likeNetherlands. Enerzijds is dit een multichannel campagne gericht op (corporate) meeting planners in Europa en Noord-Amerika. Anderzijds is het een SoMe campagne gericht op initiatiefnemers van internationale en Europese congressen in Nederland (verenigingen/federaties). Middelen die we hierbij inzetten: digital advertising, events, PR, social media, influencermarketing, website.

Campagne fietsen
Deze hernieuwde focus op de passie fietsen is onderdeel van een breder samenwerkingsverband. De campagne draait om het creëren van aandacht voor Nederland als hét ultieme fietsland in Europa. We lanceren ‘de nieuwe ronde van Nederland’: twaalf prachtige etappes langs het mooiste dat Nederland op fietsgebied te bieden heeft. Van Texel tot Valkenburg, klassieke wielergrond en de mooiste stedelijke infrastructuur tot dirttracks. Middelen die we hierbij inzetten: digital advertising, PR, social media, influencermarketing, website.

Campagne themajaar Ode aan het landschap
In 2021 werkt NBTC met zeven partners samen aan het themajaar Ode aan het Landschap. We zetten in op enkele tientallen bijzondere projecten, waarbij het landschap altijd centraal staat. Ode aan het Landschap koppelt natuur, cultuur en toerisme op een unieke manier. Het aanbod en de campagne zijn afgestemd op de Creatives doelgroep. We richten ons primair op Nederland en secundair op de grensregio’s van Duitsland en België. Middelen die we hierbij inzetten: digital advertising, PR, social media, influencermarketing, website.

Activiteiten Growing Green Cities/ Floriade
In 2022 vindt de Floriade Expo 2022 plaats. Deze staat in het teken van Growing Green Cities. Dit thema richt zich op het duurzamer, leefbaarder en leuker maken van steden. Een trend die in de Nederlandse steden volop te zien is. De typisch Nederlandse aanpak van omgaan met de uitdagingen van morgen mogen met recht uniek genoemd worden. NBTC en partners vertellen dit verhaal de komende twee jaren in binnen- en buitenland.

M&C events & activiteiten

2021 zal de weg naar herstel van de Europese en internationale meetings- en congresmarkt inluiden. Naast een aantal gebruikelijke activiteiten gaan we in dit kader ook ad-hoc activiteiten bedenken en uitvoeren. We verwachten in de eerste helft van het jaar nog te moeten inzetten op online. En we schakelen waar mogelijk snel over naar hybride activiteiten om de doelgroep zo goed mogelijk te blijven informeren en inspireren.

IMEX America 9-11 november 2021
Organisatie van de Nederlandse deelname aan IMEX America begin november in Las Vegas, een toonaangevend trefpunt voor hoofdzakelijk Noord-Amerikaanse buyers (86%). Dit evenement in Las Vegas telde zo’n 7.700 hosted buyers en trade bezoekers in 2019.

IBTM World Barcelona 30 november-2 december 2021
Organisatie van Nederlandse deelname aan IBTM eind november in Barcelona, het vlaggenschip van alle IBTM-titels wereldwijd en al ruim 32 jaar één van de twee invloedrijke vakbeurzen in Europa.

Cvent North America
Organisatie van de Nederlandse deelname aan Cvent North America in Las Vegas in juni.

Market Development Missions
Een meerdaags programma met verschillende live bezoeken aan Amerikaanse meetingplanners en associaties die interesse hebben in Nederland als congresbestemming.

Netherlands Association Symposium
Een tweedaags live/hybride symposium voor potentiële initiatiefnemers van internationale congressen in Nederland in samenwerking met de Nederland Congres Alliantie.

Relatiemarketing-evenementen
Organisatie van diverse relatiemarketing-evenementen met Engelse corporate meetingplanners. Ook organiseren we masterclasses en virtuele evenementen om in contact te komen en te blijven met relevante partners op de Amerikaanse congresmarkt.

Duurzaamheidspact congressector
We faciliteren het duurzaamheidspact in de congressector: samen afspreken hoe zelf te verduurzamen en organisatoren stimuleren tot het maken van duurzame keuzes, bijvoorbeeld door alleen congressen in aanmerking voor VGF te laten komen die aan duurzaamheidsvoorwaarden voldoen.

Travel Trade marketing

De eerste zes maanden van 2021 zijn gericht op het onderhouden van de relatie met trade partners, totdat reisbeperkingen verspoeld zijn en herstel kan intreden. We richten ons op het zichtbaar maken van trade partners onder de Nederland-paraplu en daarnaast op het realiseren van een verbeterde digitale basis. Naast aanwezigheid op ITB is er een virtueel trade event in het najaar toegevoegd en kijken we samen met trade partners waar de Nederland-paraplu verder toegevoegde waarde heeft.

ITB NOW2021 (maart)
Op deze virtuele editie van ITB heeft NBTC een virtuele Nederland-stand. Partners kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan ITB en profiteren van goede vindbaarheid en additionele activiteiten in het digitale podium ‘NL Café’.

Nederland Trade Evenement (september/oktober)
In het najaar organiseert NBTC een online Nederland trade evenement waaraan Nederlandse trade partners deel kunnen nemen om in contact te komen met touroperators uit Duitsland, UK, België en Frankrijk. Mogelijk wordt dit uitgebreid met US en China.

Verbetering digitale basis
We zetten de optimalisatie van de trade website voort in 2021 en NBTC gaat actiever en frequenter communiceren met buitenlandse touroperators. Voor hen wordt een ook een digitale masterclass over Nederland georganiseerd en we zetten een ‘Virtual Classroom’ op in China.

Lokale ondersteuning
NBTC investeert al jaren in de Duitse markt om steden, regio’s en andere partners actief te koppelen aan touroperators. Met behulp van lokale trade experts geven partners zelf verder invulling aan activiteiten. Naast de Duitse markt zal NBTC deze opzet ook in andere markten uitrollen.

Digital marketing

Door de COVID-19 crisis is het aantal online bezoekers met reisintentie naar Nederland flink gedaald. Om mensen warm te houden voor een toekomstig bezoek aan ons land ontwikkelen we verschillende (online) contentvormen die het mogelijk maken om Nederland virtueel te beleven. Daarnaast houden we de buitenlandse doelgroepen via Holland.com op de hoogte van de laatste updates over de reissituatie in Nederland.

Holland.com
De werkzaamheden om Holland.com door te ontwikkelen als inspiratieplatform voor zowel de binnenlandse als buitenlandse doelgroepen zetten we in het komende jaar voort. Bestaande content wordt herzien op basis van thema’s die aansluiten op lopende NL Stories en campagnes. Bij deze updates besteden we extra aandacht aan het lokale DNA van bestemmingen, maar ook aan de nieuwe positionering van het NL-merk. Daarnaast vindt er een aanscherping plaats als het gaat om de beschikbare taalversies.

Content management & distributie
Om onze impact te vergroten op de talrijke online touchpoints van onze belangrijkste doelgroep, wisselen we in 2021 de inspiratiecontent van Holland.com uit met derden. De mogelijkheden hiervoor onderzoeken we zowel met bestaande als met nieuwe partners (o.a. Google Travel).

Personalisatie
Om spreidingscontent op Holland.com beter te laten aanslaan bij de bezoeker, promoten we artikelen op basis van interesseprofielen. In 2021 willen we dit proces verder optimaliseren, automatiseren en uitrollen op de belangrijkste pagina’s van de website.

Samenwerking digitale kanalen
Aansluitend op de geplande kennispublicaties, organiseren we sessies om opgedane kennis en best practices met elkaar uit te wisselen. Deze sessies gaan onder andere over de thema’s online A/B testen, accessibility, content distributie en personalisatie.

PR & Influencer marketing

2021 is onvoorspelbaar. Media verdwijnen, travel outlets schorten hun printversies op of worden zelfs overgenomen door grote bookingsplatformen. Journalisten en influencers kunnen niet reizen. Wij onderhouden ons internationale medianetwerk, werken aan relatiebeheer en voorzien de media van accurate informatie over de geldende maatregelen in Nederland. We inspireren op afstand om de destinatie Nederland levendig en onder de aandacht te houden. Het is een wisselwerking: waarmee kunnen we journalisten helpen en wat betekenen zij tijdens de COVID-19 periode, maar vooral érna voor ons?

Middelen die we inzetten voor de mediapitch zijn persberichten, perswebsites op Holland.com., persnieuwsbrieven, persreizen individueel en in groepsverband (fysiek en virtueel) en (terugkerende) lokale pers events.

Media events
Ieder jaar organiseren we diverse (terugkerende) lokale media events in onder andere Londen, Berlijn (aan de vooravond van de ITB), Keulen en Parijs. Na een succesvol virtueel event voor de kunst- en cultuurpers in Parijs, ligt het voor de hand dat we ook in 2021 virtuele (en fysieke) events op locatie organiseren. Voor de kick-off van Ode aan het Landschap bijvoorbeeld in Duitsland, het jaarlijks terugkerend press event in Londen en de museumconferentie in Parijs. Invulling en data staan op dit moment nog niet vast. Daarnaast wonen we (terugkerende) media events van derden bij. Zo zijn we in 2021 aanwezig tijdens het Bloggersevent en de ANTOR-workshop in Vlaanderen en Travelcon in de Verenigde Staten.

Persreizen individueel en in groepsverband
Om de internationale media op een adequate manier te kunnen bewerken, zetten we persbezoeken naar Nederland in. Deze persreizen vinden plaats op individueel niveau en in groepsverband. We selecteren media met groot bereik in de door ons gewenste doelgroep. Samen met lokale partners in Nederland verzorgen we een volledig programma inclusief reis, overnachting(en) en interviewmogelijkheden. De resultaten van een persreis worden door ons gemonitord en gerapporteerd.

In 2021 zetten we naast fysieke persreizen (vooral) ook virtuele reizen in. Wanneer reizen naar Nederland niet mogelijk is, nodigen we groepen media en influencers uit voor een interactief programma op afstand.

Een overzicht:

 • The Smell of Art in samenwerking met het Mauritshuis – februari (virtueel, wereldwijd)
 • Experience the Dutch chef – voorjaar (virtueel, Europese markten)
 • Virtuele persreis Growing Green Cities - najaar (virtueel/fysiek, Europese markten)
 • Kick-off Duurzaam reizen – n.t.b. (fysiek, Verenigd Koninkrijk)
 • Fietsen – n.t.b. (fysiek, wereldwijd)
 • New Dutch – n.t.b. (fysiek, wereldwijd)
 • Ode to the Landscape (fysiek, Europese markten)
 • PR-campagne Holland vs Netherlands – Q1 (virtueel, wereldwijd)
 • PR-campagne met Europese hoofdsteden – n.t.b. (fysiek, Verenigde Staten en China)
 • PR-campagne IMEX – oktober (virtueel/fysiek, Verenigde Staten)

Social media (kanalen)
Via onze social kanalen staan we in directe verbinding met de consument wereldwijd. Ook in 2021 zetten we Instagram, Facebook, YouTube en Twitter (B2B) in om onze social audiences te inspireren met mooie footage en beeldende verhalen over Nederland. Dat doen we elke dag op onze eigen kanalen en op die van anderen. Denk aan take overs, social influencer campagnes, videocampagnes, Insta reels en (commerciële) inzet op social platforms van derden. In 2021 staat de transitie van #visitHolland naar #visitNetherlands centraal. Daarnaast blijven we in Nederland volop inzetten op de social beweging #hiermoetjezijn.

Een overzicht:

 • Happy new year video campagne – Q1 (Instagram, Facebook)
 • Videocampagne 100K followers Instagram – Q1 (Instagram)
 • PR-campagne Holland vs The Netherlands – Q1 (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter)
 • Vervolg influencercampagne #hiermoetjezijn – Q1 en Q2 (Instagram)
 • Social samenwerking Daan Roosegaarde – Q1 (Instagram)
 • Vervolg social videocampagne Flowerselfie – onder voorbehoud Q2 (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter)
 • Social campagne Fietsen – onder voorbehoud Q3 (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter)

Meld u nu aan voor de activiteiten en neem contact op met Charel van Dam

Manager Marketing

Bekijk meer over dit onderwerp