© Boudewijn Bollmann

Intell & Insights

Kennis en data vormen de basis voor de ontwikkeling van bestemming Nederland. NBTC signaleert relevante trends en ontwikkelingen door bijvoorbeeld inzicht te bieden in herkomstmarkten en bezoekersgroepen.

Onderzoeksinitiatieven

We voeren eigen onderzoeken uit, waaruit onder andere onze MarketScans voortkomen. Hiernaast zijn wij betrokken bij diverse gezamenlijke onderzoeksinitiatieven.

Data & Development Lab

Samen met het CBS en CELTH trekken wij op in het Data & Development Lab. In het Lab voeren we projecten uit gericht op nieuwe data en inzichten, onderzoeksmethoden en ontwikkelstrategie├źn. Doel hiervan is een verdere professionalisering van de gastvrijheidsector en een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

Landelijke Data Alliantie

Met provincies, gemeenten en andere partijen werken we samen in de Landelijke Data Alliantie. Dit is een landelijk netwerk waarin beschikbare data en inzichten worden samengebracht, gedeeld en waar nodig versterkt om te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.

NBTC-NIPO Research

Ook werken we samen met Kantar TNS in de joint venture NBTC-NIPO Research, gericht op binnenlands en uitgaand toerisme, de vrijetijdsmarkt en zakenreizen. Klik hier voor meer informatie.

Neem voor meer informatie contact op met Marieke Politiek

Intell & Insights

Data & Development Lab

Met het Data & Development Lab Bestemming Nederland richten NBTC, het CBS en CELTH zich op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten. Hiernaast werken we in het Lab aan de onderbouwing van onderzoekbehoeftes, methodieken en visievorming voor een duurzame (door)ontwikkeling van bestemming Nederland.

© Iris van den Broek

Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie Toerisme is een netwerk met hierin alle kennis, inzichten en data over toerisme van, naar en in Nederland. Doelstelling is te komen tot meer datagedreven beleidsbeslissingen en grotere concurrentiekracht voor toeristische ondernemers.