Bewoners betrekken bij de toekomst van toerisme - NBTC
Activiteiten

Bewoners betrekken bij de toekomst van toerisme

Samenwerken aan de ontwikkeling van een duurzame bestemming Nederland

In de landelijke visie op toerisme Perspectief 2030 staat het gedeelde belang van bezoekers, bedrijven en bewoners centraal. Met als ambitie dat iedere Nederlander profiteert van toerisme.

Om deze ambitie te realiseren moet er nog een aantal belangrijke stappen worden gezet. De realiteit tot nu toe is namelijk dat de belangen van bewoners te lang ondergeschikt zijn geweest aan die van de bezoekers en aan de bedrijven die aan toerisme verdienen. En dat is gek aangezien het juist de bewoners zijn die de bestemming máken. Bewoners zijn de meest intensieve gebruikers van een bestemming. Maar bewoners worden ook geconfronteerd met de negatieve effecten van toerisme.

Een duurzame ontwikkeling van toerisme vraagt om een bredere blik op de impact van toerisme. Niet alleen de economische effecten maar ook de ecologische en sociaal maatschappelijke impact moet inzichtelijk worden gemaakt en worden meegenomen bij het bepalen van (lokaal) toeristisch beleid.

Inhaalslag maken

Het is dus van belang dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling en dat we starten met initiatieven die toewerken naar deze nieuwe realiteit. Draagvlak onder bewoners wordt maar deels op landelijk niveau gecreëerd. Beleving en betrokkenheid wordt vooral bepaald op lokaal niveau en is sterk persoonsgebonden. Dit vraagt dus om zowel landelijke inzet als lokaal maatwerk. Niet alle vragen kunnen meteen worden beantwoord, maar starten, leren en delen is wat ons betreft het devies.

NBTC en bewoners

NBTC nam al eerder het initiatief om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de aanpak richting bewoners. In 2019 hebben wij tijdens het eerste Democratiefestival met verschillende dialoogvormen geëxperimenteerd. Ook is er een onderzoek uitgevoerd naar het bewonerssentiment in samenwerking met IPSOS. Verder hebben we in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut in de Gemeente Stichtse Vecht een debat met bewoners geïnitieerd.

NBTC lanceert toolkit met praktische tips en voorbeelden

Met elkaar moeten wij actief aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de belangen van bezoekers bedrijven én bewoners in balans zijn. Om gemeenten, regio’s en DMO’s te inspireren en hen praktische handvatten te geven, heeft NBTC daarom een toolkit ontwikkeld met voorbeelden, best practices en tips. De toolkit is tijdens een online webinar inzake ‘bewoners betrekken’ gelanceerd. U kunt de toolkit hier bekijken.

Wij houden deze toolkit graag fris en actueel. Heeft u of kent u mooie voorbeelden, laat het ons dan weten en neem contact op met Thijs de Groot, Programma Manager Destination Development, tdegroot@holland.com.

Het is de hoogste tijd voor een actievere rol van bewoners in de ontwikkeling van toerisme in- en naar Nederland. NBTC pakt deze handschoen graag samen met de toeristische- en gelieerde sectoren op.

Bekijk meer over dit onderwerp