Activiteiten Strategy & Branding 2021 - NBTC
Skyline view of Rotterdam from Nhow Hotel
Skyline view of Rotterdam from Nhow Hotel
Foto: © Iris van den Broek
Activiteiten

Activiteiten Strategy & Branding 2021

Wij helpen u in deze periode als het gaat om vraagherstel op de korte termijn én bij het maken van de juiste keuzes voor de middellange termijn.

Vraagherstel korte termijn

Aan het begin van de crisis hebben we ons hard gemaakt voor het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming Nederland. In dit initiatief bundelen we onze krachten met die van destinatiemarketing-organisaties (DMO’s), provincies, Gastvrij Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen werken we aan herstel en vertegenwoordigen we de belangen van onze sector. Leidend hierin is de routekaart Hersteloffensief Nederland. De focus ligt op actuele data, bezoekersmanagement en vraagherstel door de inzet van marketing. Zolang de crisis duurt zetten we dat voort.

Uitdagingen middellange termijn

Terwijl veel aandacht uitgaat naar vraagherstel op de korte termijn, verliezen we de middellange termijn niet uit het oog. Op regionaal, landelijk en internationaal niveau werken we aan het versterken van de sector.

 • Duurzame ontwikkeling bestemming Nederland
  Als onderdeel van de Taskforce Gastvrijheidseconomie geven we op landelijk niveau mede invulling aan een hernieuwde actieagenda van Perspectief 2030. Hierin staan acties voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland die provincies, rijk, gemeenten en de sector gezamenlijk oppakken. Denk aan fieldlabs voor het ontwikkelen van hybride vormen van zakelijke bijeenkomsten en onthaalhubs om de natuur toegankelijk en bereikbaar te houden.
 • Toekomstbestendige strategie lokale bezoekerseconomie
  Op regionaal en lokaal niveau werken we mee aan een toekomstbestendige strategie voor de lokale bezoekerseconomie. Dat deden we in 2020 onder andere met kleinere gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook dit jaar ondersteunen we gemeenten en provincies met het lokaal doorvertalen van Perspectief 2030.
 • Perspectief voor zakelijke bijeenkomsten
  Zakelijke bijeenkomsten vormen een belangrijke pijler van zowel onze kennis- als bezoekerseconomie. Dit segment wordt door de crisis bovengemiddeld hard geraakt. Specifiek voor de congressector ontwikkelen we dit jaar een toekomstbestendige doorvertaling van Perspectief 2030. 
 • Versterken internationale concurrentiepositie
  De branding van Nederland is een investering voor de lange termijn met het versterken van onze internationale concurrentiepositie als doel. We werken op dit vlak samen met RVO, Buitenlandse Zaken, de NFIA en NUFFIC. Zo pakken we gezamenlijk de verduurzaming van de sector aan. Verduurzaming van de sector is, na het directe herstel van de gevolgen van COVID-19, essentieel voor onze toekomst. Binnen dit overleg bespreken we ook de gezamenlijke ontwikkeling van landelijke themajaren. Door een thema te kiezen dat voor meerdere sectoren relevant is, versterken we onze internationale slagkracht. Dit jaar gaan we met partners in gesprek over de thema’s voor de komende jaren. 

Verder met NL

Het nieuwe NL-merk is vorig jaar geïntroduceerd. Dit is leidend in al onze externe internationale communicatie. De inhoud van onze merkpositionering verandert niet in 2021. Wel geven we dit jaar extra aandacht aan drie onderwerpen:

 • Fietsen – om in te spelen op de behoefte om op een veilige manier te recreëren in de buitenlucht
 • New Dutch – om het stedelijk aanbod extra onder de aandacht te brengen
 • Food – omdat juist onze horeca een extra steuntje in de rug nodig heeft.

Over deze onderwerpen ontwikkelen we samen met partners nieuwe, aansprekende content.

GPS 2030

De komende jaren geven we samen concrete invulling aan Perspectief 2030. Snel opeenvolgende externe veranderingen hebben daarop grote invloed. COVID-19 is hiervan slechts één voorbeeld. Om effectief in te kunnen spelen op veranderingen, ontwikkelen we een digitaal platform. Daarop schetsen we de toekomst en duiden we externe ontwikkelingen en hun impact. Op het forum van dit platform gaan stakeholders met elkaar in gesprek over keuzes rond het adequaat inspelen op veranderingen. We creëren als het ware een GPS-navigatiesysteem waardoor we continu de positie en route van de bestemming Nederland kunnen bepalen aan de hand van (verwachte) veranderingen die op ons pad komen richting 2030. We noemen dit platform GPS 2030. Het is een leidraad voor de ontwikkeling van de bestemming Nederland.

Meld u nu aan voor de activiteiten en neem contact op met Conrad van Tiggelen

Manager Strategy & Branding

Bekijk meer over dit onderwerp