Activiteiten Destination Development 2021 - NBTC
Cyclists at the Walk of fame in Rotterdam
Cyclists at the Walk of fame in Rotterdam
Foto: © Claire Droppert
Activiteiten

Activiteiten Destination Development 2021

Wij faciliteren en ondersteunen gemeenten en regio’s in bestemmingsontwikkeling. Het delen van kennis over bestemmingsontwikkeling en aanbodinnovatie hoort daarbij. Net als het identificeren van kansen, inspireren van betrokkenen en bij elkaar brengen van samenwerkingspartners. Aarzel vooral niet om ons te vragen voor presentaties, inspiratie- en kennissessies of om mee te denken over bestemmingsontwikkeling.

Het doel is waardevolle bezoekers verleiden om op andere momenten naar bestaande en nieuwe plekken te gaan, waar zij een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals herstel van de bezoekerseconomie, vitaliteit in het landelijk gebied of een dynamische binnenstad. Vanuit die gedachte stimuleren we de versterking van aanbod en ontwikkeling van nieuw aanbod. We geven u graag een aantal voorbeelden van hoe we bestemmingsontwikkeling in 2021 gaan aanjagen.

Beschikbaar in de loop van 2021

  • Mengpaneel van de bestemming
    We maken een ‘mengpaneel van de bestemming’ om te laten zien aan welke knoppen u kunt draaien om een bestemming te managen; van draagkracht van het gebied tot bereikbaarheid, van juridische instrumenten tot marketing.
  • Handleiding streekproducten beleefbaar maken
    Er komt een handleiding om streekproducten beleefbaar te maken. Dat stimuleert kleinschalig toerisme in landelijk gebied en is goed voor voedselbewustzijn: een maatschappelijke uitdaging waaraan toerisme een bijdrage kan leveren. Deze handreiking helpt u op weg met stappen, ideeën voor een mogelijke aanpak en veel inspirerende voorbeelden. 
  • Inspiratiekaart
    Strategisch ontwerpbureau Van Eijk en van der Lubbe maakt een Inspiratiekaart waarbij zij vanuit maatschappelijke uitdagingen en trends via design thinking op concrete aanbodontwikkelingen komen.

Samenwerken rond een thema of gebied

We creëren en ondersteunen samenwerkingsverbanden van gemeenten, kennisinstellingen, toeristische organisaties en andere stakeholders rondom relevante thema’s binnen de kaders van Perspectief 2030. Zo onderzoeken we met de hotspots Kinderdijk, Zaanse Schans en Giethoorn de draagkracht van de gebieden en faciliteren we onderlinge kennisuitwisseling. Daarnaast faciliteren we samenwerking rondom de doorontwikkeling van het varend erfgoed.

Samen verhaallijnen door ontwikkelen

In de HollandCity verhaallijnen verbinden we plekken op basis van een thema. En we hopen in 2021 ook weer naar buiten te kunnen met de verhaallijnen. De samenwerkingsverbanden Hanzesteden, Nederland waterland, Koninklijk Nederland, Kastelen en Buitenplaatsen, de NL keuken en Golden Age werkten in coronatijd door aan aanbodontwikkeling en content. Van podcast tot virtuele persreis.

Samenwerken aan binnenstadherstel

We werken in 2021 mee aan herstel in binnensteden. Toerisme kan immers een duurzame en concrete bijdrage leveren aan het herstel en de ontwikkeling van vitale binnensteden als aantrekkelijke bestemming. Dit doen we via cross-sectorale samenwerking. Samen met Inretail voeren we pilots uit die gerelateerd zijn aan de retailagenda. Daarnaast zijn we betrokken bij het net gelanceerde Tiny Experiences project dat beleving toe wil voegen aan leegstand in de binnenstad van Breda.

Samen thema’s door ontwikkelen

In 2021 hebben we speciale aandacht voor het door ontwikkelen van de thema’s Fietsen, New Dutch en Food. Rond deze thema’s willen we concrete samenwerkingen creëren gericht op bestemmings- en aanbodontwikkeling.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van alle initiatieven en projectenBewoners betrekken bij de toekomst van toerisme

Met elkaar moeten wij actief aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de belangen van bezoekers bedrijven én bewoners in balans zijn. Het is dus van belang dat bewoners een permanente plek krijgen in bestemmingsontwikkeling en dat we starten met initiatieven die toewerken naar deze nieuwe realiteit.

Lees verderBezoekersmanagement in de publieke ruimte

Bezoekersmanagement draagt bij aan de veiligheid, leefbaarheid en beleving van een bestemming en is daarmee een belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling van de bestemming Nederland. De behoefte om bezoekersstromen te kunnen beïnvloeden is momenteel groot en actueler dan ooit.

Lees meerAan de slag met digitale belevingen

Hoe kunnen digitale innovaties en technologische ontwikkelingen een bestemming versterken en bezoekers bereiken, boeien en binden? Nieuwe technieken bieden volop mogelijkheden. NBTC ondersteunt bestemmingen met een stappenplan vol inspirerende voorbeelden dat richting, nieuwe kennis en inzichten geeft. We kunnen u helpen door een breed en onafhankelijk inzicht te geven, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken voor een passende digitale beleving.

Lees verderSamenwerken aan een dynamische binnenstad

De Nederlandse binnensteden staan de komende jaren voor de grote uitdaging om aantrekkelijk, levendig en veelzijdig te blijven dan wel te worden. Toerisme kan aan dit maatschappelijke vraagstuk een belangrijke bijdrage leveren.

Lees verderToerist op de e-bike

Een verkenning van de toeristische ontwikkeling van snelfietsroutes is één van de activiteiten van het team Destination Development. Het toenemende gebruik van de e-bikes en de aandacht van overheden ervoor vormt een goede aanleiding om de fietsbeleving te optimaliseren en een aantrekkelijk aanbod voor de e-bike op te bouwen.

Lees verder


Meld u nu aan voor de activiteiten en neem contact op met Anouk van Eekelen

Manager Destination Development

Bekijk meer over dit onderwerp