Activiteiten 2020 - NBTC Holland Marketing
Coast of Zeeland
Coast of Zeeland
Activiteiten

Activiteiten 2020

Intell & Insights

Voor de uitwerking van de activiteiten van Intell & Insights draagt NBTC zorg voor betrouwbare en beschikbare informatie waarop het toeristisch bedrijfsleven, de (regionale) overheden, DMO’s en NBTC hun strategie en plannen kunnen baseren. Via initiatieven als de Landelijke Data Alliantie, het Data en Development Lab en het Data Center Toerisme werken we met een brede groep organisaties elke dag aan het verkrijgen van nieuwe en betere inzichten. De inzichten op basis van relevante data zijn van belang bij alle onderdelen van bestemmings- en aanbodontwikkeling.

Wat kunt u onder meer van ons verwachten? 

 • Overzicht van actuele kennis en inzichten middels onze (online) publicaties.
 • Presentaties, seminars en workshops inzake trends & ontwikkelingen in uw regio.
 • Gezamenlijke onderzoeken waar u aan deel kunt nemen en persoonlijke vragen aan toe kunt voegen, zoals de City- of Kustmonitor.
 • Kennissessies op het gebied van onder meer digital, PR en influencer marketing.
 • Market labs: sessies waarin we u uitgebreid meenemen in de wereld van de bezoekers uit de focuslanden.
 • Actuele doelgroepinformatie in de vorm van persona’s.

Klik hier voor een overzicht van alle Intell & Insights activiteiten.

Strategy & Branding

Voor de uitwerking van de activiteiten van Strategy & Branding initieert NBTC themajaren waarmee de profilering van Nederlandse bestemmingen versterkt kan worden. Gekozen wordt voor onderwerpen die niet alleen toeristisch interessant, maar juist ook maatschappelijk relevant zijn. Zo gaat het in 2021 tijdens het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’ niet alleen om de schoonheid van ons landschap, maar is er ook aandacht voor zogeheten landschapspijn als verschraling en gebrek aan biodiversiteit.

Wat kunt u onder meer van ons verwachten?

 • Actueel inzicht in en informatie over het imago van de Nederlandse regio’s.
 • Quick scan van uw huidige merk en de samenhang tussen merken in uw regio.
 • Advies en expertise bij het ontwikkelen van een onderscheidend merk.
 • Themajaren om regio’s en steden te positioneren.

Daarnaast kan NBTC maatwerk leveren voor specifieke vraagstukken. Te denken valt aan een onderzoek over regiomerken en het ontwikkelen van een praktische merkgids. NBTC werkt hierbij samen met externe partijen die het gedachtegoed van Perspectief 2030 onderschrijven.

Destination Development

Voor de uitwerking van de activiteiten van Destination Development werken we vanuit de vijf pijlers van Perspectief 2030: Lusten en Lasten in balans, Nederland overal aantrekkelijk, Toegankelijk en bereikbaar, Verduurzamen moet en Een gastvrije sector.

Wat kunt u onder meer van ons verwachten?

 • Doorontwikkeling van de verhaallijnen met partners in het land.
 • Kennisuitwisseling en inspiratie.
 • We stimuleren innovaties, experimenteren met nieuwe concepten en ontwikkelen toolkits.
 • Concreet werken we dit jaar o.a. aan het beleefbaar maken van streek- en exportproducten, bewoners betrekken, toegankelijk toerisme, smart tourism en e-bike.

We zijn dus volop in ontwikkeling en houden u de komende tijd op de hoogte van alle initiatieven en projecten.

Marketing

Voor de uitwerking van de marketingactiviteiten dragen wij bij aan het spreiden van bezoekers in tijd en ruimte. Om dat te realiseren is het essentieel om actief de bekendheid te vergroten van relatief onbekende plekken, weg van de gebaande paden, onder de verschillende doelgroepen, de zakelijke en toeristische media en andere influencers.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Advies bij vraagstukken op het gebied van marketingcampagnes, PR & Influencer marketing, digital marketing, trade marketing en M&C-marketing.
 • Het initiëren en coördineren van activiteiten gericht op: organisatoren van zakelijke bijeenkomsten (door middel van M&C vakbeurzen, evenementen en campagnes), toeristische bezoekers ( door middel van overkoepelende consumenten campagnes, Holland.com en onze eigen sociale mediakanalen), media en influencers (door middel van persbijeenkomsten, influencer- en persreizen) en de reisindustrie (door middel van site-inspections en beursdeelname).

Klik hier voor een overzicht van alle marketingactiviteiten.

Meld u nu aan voor de activiteiten en neem contact op met Max Schreuder

Key Account Manager

Bekijk meer over dit onderwerp